Regio: Initiativa locala Uniunea Europeana Guvernul Romaniei Ministerul Dezovoltarii Stema Instrumente Structurale

Selecteaza Limba

Monumente istorice

LISTA MONUMENTELOR ISTORICE 2010 DIN HAȚEG ȘI ȚARA HAȚEGULUI

 1. Situl arheologic de la Sântămărie – Orlea, “Grindanu” – sat SÂNTĂMĂRIE-ORLEA; comuna SÂNTĂMĂRIE-ORLEA – “Grindanu” – sec. II – III p. Chr.
 2. Villa rustica – sat SÂNTĂMĂRIE-ORLEA; comuna SÂNTĂMĂRIE-ORLEA – “Grindanu. pe malul stâng al Streiului, la N de sat, la 300 m Vest de confluenţa Râului Mare cu Galbena, între localităţile Haţeg şi Sântămărie-Orlea – sec. II – III p. Chr.
 3. Terme – sat SÂNTĂMĂRIE-ORLEA; comuna SÂNTĂMĂRIE-ORLEA – “Grindanu. pe malul stâng al Streiului, la N de sat, la 300 m Vest de confluenţa Râului Mare cu Galbena, între localităţile Haţeg şi Sântămărie-Orlea – sec. II – III p. Chr.
 4. Aşezare fortificată – sat SUBCETATE; comuna SÂNTĂMĂRIE-ORLEA – “Petriş. pe dealul Petriş, la NV de sat – Hallstatt
 5. Ruinele podului roman – sat CIOPEIA; comuna SÂNTĂMĂRIA-ORLEA; sat OHABA DE SUB PIATRĂ, comuna SĂLAŞU DE SUS – între localităţi – sec. II – III p. Chr.
 6. Biserica (fostă reformată) “Cuvioasa Paraschiva” – sat CLOPOTIVA; comuna RÂU DE MORI – sec. XIX
 7. Biserica “Sf. Ioan Botezătorul” – sat CLOPOTIVA; comuna RÂU DE MORI – 1763
 8. Casă de lemn Dumbravă Ioan – sat CLOPOTIVA; comuna RÂU DE MORI – înc. sec. XX
 9. Casă de lemn Tomoni Borcan – sat CLOPOTIVA; comuna RÂU DE MORI – înc. sec. XX
 10. Ansamblul rural Clopotiva – sat CLOPOTIVA; comuna RÂU DE MORI – Între nr. 39-182 – înc. sec. XX
 11. Biserica “Sf. Nicolae” – sat DENSUŞ; comuna DENSUŞ – sec. XIII; adăugiri sec. XV – XVII
 12. Centrul istoric al oraşului – oraş HAŢEG – sec. XIX – XX
 13. Ansamblul urban “Str. 1 Mai” – oraş HAŢEG – Str. 1 Mai – sec. XIX – XX
 14. Biserica “Sf. Nicolae” – oraş HAŢEG – Str. Bisericilor 1 – sec. XIX
 15. Ansamblul urban “Str. Bisericilor” – oraş HAŢEG – Str. Bisericilor 2-6, 5 – sec. XIX – XX
 16. Bancă, azi Hotel “Ferdinand” – oraş HAŢEG – Str. Bisericilor 2 colţ cu str. Tudor Vladimirescu – sec. XIX
 17. Biserică reformată – oraş HAŢEG – Str. Bisericilor 44 – sec. XIX
 18. Ansamblul urban “Piaţa Bucura” – oraş HAŢEG – Piaţa Bucura – sec. XIX – XX
 19. Biserica romano-catolică – oraş HAŢEG – Str. Decebal 1 – sec. XIX
 20. Ansamblul urban “Str. Horea” – oraş HAŢEG – Str. Horea 1-13, 2-16 – sec. XIX – XX
 21. Casă – oraş HAŢEG – Str. Horea 6 – sf. sec. XIX
 22. Casă – oraş HAŢEG – Str. Horea 18 – sf. sec. XIX
 23. Ansamblul urban “Str. Libertăţii” – oraş HAŢEG – Str. Libertăţii 5-19, 6-20 – sec. XIX – XX
 24. Ansamblul urban “Str. Mihai Viteazul” – oraş HAŢEG – Str. Mihai Viteazu 1-27, 2-28 – sec. XIX – XX
 25. Colegiul Naţional “I. C. Brătianu” – oraş HAŢEG – Str. Munţii Retezat 3 – 1912
 26. Sinagogă – oraş HAŢEG – Str. Sarmizegetusa 3 – 1864
 27. Ansamblul urban “Piaţa Unirii” – oraş HAŢEG – Piaţa Unirii – sec. XIX – XX
 28. Şcoala generală “Ovid Densuşianu” – oraş HAŢEG – Piaţa Unirii 1 – sec. XIX
 29. Ansamblul urban “Str. Tudor Vladimirescu” – oraş HAŢEG – Str. Vladimirescu Tudor 1-3 – sec. XIX – XX
 30. Cetatea Mălăieşti – sat MĂLĂIEŞTI; comuna SĂLAŞU DE SUS – sec. XIV
 31. Donjon – sat MĂLĂIEŞTI; comuna SĂLAŞU DE SUS – sec. XIV
 32. Zid incintă – sat MĂLĂIEŞTI; comuna SĂLAŞU DE SUS – sec. XIV
 33. Biserică românească (ruine) – localitate componentă NĂLAŢVAD; oraş HAŢEG – sec. XVI
 34. Ansamblul conacului Nalatzi-Fay – localitate componentă NĂLAŢVAD; oraş HAŢEG – sec. XIX
 35. Castelul Nalatzi-Fay – localitate componentă NĂLAŢVAD; oraş HAŢEG – sec. XIX
 36. Parc – localitate componentă NĂLAŢVAD; oraş HAŢEG – sec. XIX
 37. Biserica “Înălţarea Domnului” – sat NUCŞOARA; comuna SĂLAŞU DE SUS – 1786
 38. Casa parohială ortodoxă – sat NUCŞOARA; comuna SĂLAŞU DE SUS – sec. XIX
 39. Ansamblul bisericii “Pogorârea Sf. Duh” – sat OSTROV; comuna RÂU DE MORI – sec. XIV
 40. Biserica “Pogorârea Sf. Duh” – sat OSTROV; comuna RÂU DE MORI – sec. XIV
 41. Incintă (spolii romane) – sat OSTROV; comuna RÂU DE MORI – sec. XIV
 42. Biserica “Pogorârea Sf. Duh” – sat PAROŞ; comuna SĂLAŞU DE SUS – sec. XV
 43. Ansamblul castelului Pogany – sat PĂCLIŞA; comuna TOTEŞTI – sec. XVIII, cu modificări şi adăugări sec. XIX
 44. Castelul Pogany – sat PĂCLIŞA; comuna TOTEŞTI – sec. XVIII
 45. Parc – sat PĂCLIŞA; comuna TOTEŞTI – sec. XIX
 46. Casa Alexe Breasovay , azi Direcţia pentru Protecţia Copilului – sat PEŞTEANA; comuna DENSUŞ – sec. XVII
 47. Biserică reformată – sat PEŞTEANA; comuna DENSUŞ – sec. XVI – XVII
 48. Biserica “Sf. Prooroc Ilie” – sat PEŞTEANA; comuna DENSUŞ – sec. XIV, sec. XV
 49. Cetatea Răchitova – sat RĂCHITOVA; comuna RĂCHITOVA – La 500 m S de sat – sec. XIV
 50. Biserică românească (ruine) – sat RĂCHITOVA; comuna RĂCHITOVA – La cca. 300 m de cetate – sec. XV
 51. Biserică parohială reformată – sat RÂU ALB; comuna SĂLAŞU DE SUS – sec. XV – XVI
 52. Curtea nobiliară a Cândeştilor – sat RÂU DE MORI; comuna RÂU DE MORI- sec. XV – XVI
 53. Curia Cândeştilor – sat RÂU DE MORI; comuna RÂU DE MORI – Pe malul râului, sediul fostulu CAP – sec. XV – XVII
 54. Capelă – sat RÂU DE MORI; comuna RÂU DE MORI – Pe malul râului, sediul fostulu CAP – sec. XV
 55. Zid de incintă – sat RÂU DE MORI; comuna RÂU DE MORI – Pe malul râului, sediul fostulu CAP – sec. XV – XVII
 56. Biserică parohială reformată – sat RÂU DE MORI; comuna RÂU DE MORI – sec. XVIII – XIX
 57. Ansamblul castelului Nopcsa – sat SĂCEL; comuna SÂNTĂMĂRIA-ORLEA – sec. XIX
 58. Castelul contelui Nopcsa – sat SĂCEL; comuna SÂNTĂMĂRIA-ORLEA – sec. XIX
 59. Parc – sat SĂCEL; comuna SÂNTĂMĂRIA-ORLEA – sec. XIX
 60. Biserica “Nemeşilor – sat SĂLAŞU DE SUS; comuna SĂLAŞU DE SUS – sec. XVIII
 61. Curtea cnezilor Cândreş – sat SĂLAŞU DE SUS; comuna SĂLAŞU DE SUS – sec. XV – XVII
 62. Casa cneazială (ruine) – sat SĂLAŞU DE SUS; comuna SĂLAŞU DE SUS – sec. XV – XVII
 63. Paraclis – sat SĂLAŞU DE SUS; comuna SĂLAŞU DE SUS – sec. XV – XVII
 64. Fortificaţie (zid incintă, cu patru turnuri la colţuri) – sat SĂLAŞU DE SUS; comuna SĂLAŞU DE SUS – sec. XV – XVII
 65. Biserica “Sf. Atanasie şi Chiril” – sat SĂLAŞU DE SUS; comuna SĂLAŞU DE SUS – sec. XV – XVI, cu transf. sec. XIX
 66. Biserica “Sf. Gheorghe”- sat SÂNPETRU; comuna SÂNTĂMĂRIA-ORLEA – sec. XIV
 67. Biserica cnezilor Cândea, azi Biserica reformată – sat SÂNPETRU; comuna SÂNTĂMĂRIA-ORLEA – sf. sec. XIII – înc. sec XV
 68. Ansamblul castelului Kendeffy – sat SÂNPETRU; comuna SÂNTĂMĂRIA-ORLEA – sf. sec. XVIII – înc. sec. XIX
 69. Castelul Kendeffy – sat SÂNPETRU; comuna SÂNTĂMĂRIA-ORLEA – sf. sec. XVIII
 70. Anexe – sat SÂNPETRU; comuna SÂNTĂMĂRIA-ORLEA – sf. sec. XVIII – înc sec. XIX
 71. Parc – sat SÂNPETRU; comuna SÂNTĂMĂRIA-ORLEA – sec. XIX
 72. Biserica “Sf. Treime” a Mănăstirii Prislop – sat aparţinător SILVAŞU DE SUS; oraş HAŢEG – 129 la 3 km V de sat – 1564, fragmente de pictură murală din 1759
 73. Cetatea regală a Haţegului – sat SUBCETATE; comuna SÂNTĂMĂRIA-ORLEA – Vârful dealului Orlea – sec. XIII – XV
 74. Turn hexagonal – sat SUBCETATE; comuna SÂNTĂMĂRIA-ORLEA – Vârful dealului Orlea – sec. XIII – XV
 75. Incintă din piatră cu val şi şanţ – sat SUBCETATE; comuna SÂNTĂMĂRIA-ORLEA – Vârful dealului Orlea – sec. XIII – XV
 76. Vechea biserică ortodoxă (ruine) – sat SUBCETATE; comuna SÂNTĂMĂRIA-ORLEA – sec. XVII
 77. Cetatea cnezială a Cândeştilor (Cetatea de Colţ) – sat SUSENI; comuna RÂU DE MORI – Vârful Colţului – sec. XV
 78. Incintă fortificată (ruine) – sat SUSENI; comuna RÂU DE MORI – Vârful Colţului – sec. XV
 79. Turn-locuinţă (ruine) – sat SUSENI; comuna RÂU DE MORI – Vârful Colţului – sec. XV
 80. Curtea nobiliară a Cândeştilor (ruine) – sat SUSENI; comuna RÂU DE MORI – Pe malul drept al Râuşorului, la marginea satului – sec. XVI – XVIII
 81. Biserica cnezilor Cândea – sat SUSENI; comuna RÂU DE MORI – Pe malul drept al Râuşorului, la marginea satului – sec. XIV
 82. Bustul lui Ovid Densuşianu – sat DENSUŞ; comuna DENSUŞ – În centru – sec. XX
 83. Monumentul “Buzdugan”- sat ZEICANI; comuna SARMIZEGETUSA – 1886
 84. Aşezare – sat BREAZOVA; comuna SARMIZEGETUSA – Pe drumul spre Poieni, pe Valea Breazovei – Epoca romană
 85. Colonia Ulpia Traiana Augusta Dacica Sarmizegetusa – sat SARMIZEGETUSA; comuna SARMIZEGETUSA – sec. II – III p. Chr.
 86. Cetatea dacică de la Sarmizegetusa, punct “Dealul Tapae” – sat ZEICANI; comuna SARMIZEGETUSA -“Dealul Tapae”, versantul de S-E
 87. Fortificaţie – sat ZEICANI; comuna SARMIZEGETUSA – “Dealul Tapae” Porţile de Fier ale Transilvaniei, pe versantul SE al dealului – Epoca dacică
 88. Fortificaţie medievală – sat ZEICANI; comuna SARMIZEGETUSA – “Dealul Tapae” Porţile de Fier ale Transilvaniei, pe versantul SE al dealului – Epoca medievală