Regio: Initiativa locala Uniunea Europeana Guvernul Romaniei Ministerul Dezovoltarii Stema Instrumente Structurale

Selecteaza Limba

Despre Proiect

Lansarea implementării proiectului ,,CENTRU DE INFORMARE TURISTICĂ HAȚEG”

Data semnării contractului: 27.04.2015

Autoritatea de Management:    Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice

Organism intermediar: Autoritatea Națională pentru Turism

Beneficiar: Unitatea administrativă teritorială ORAȘUL HAȚEG

Valoarea totală a proiectului: 593.337,20 lei

Valoarea finanțării nerambursabile: 562.667,20 lei

Contribuția proprie a beneficiarului: 41.923,34 lei

Obiectivul general: construirea și dotarea Centrului Național de Informare Turistică în orașul Hațeg.

Obiective specifice:

– Promovarea potențialului turistic al zonei în vederea creșterii nr.de turiști în zonă

– Dezvoltarea serviciilor de informare și promovare turistică  la nivelul zonei prin creearea  Centrului de Informare Turistică , Hațeg.

– Instituirea unui sistem integrat și informatizat al ofertei turistice din jud. Hunedoara prin creșterea gradului de acoperire cu informații turistice la nivel regional,în condițiile existenței unei slabe existențe a unor centre de informare în regiune.

Rezultate estimate: centru de informare și promovare  turistică; nr. de vizitatori la 5 ani după finalizarea proiectului : 400.000 ; nr. de vizitatori web site  la 5 ani după finalizarea proiectului : 700.000; locuri de muncă nou create:  2

Durata de implementare:  8  luni

Numărul cererii de finanțare: V/3/5/5.3/C/837/17.10.2013

Reprezentant legal:  Marcel Adrian Goia – Primar Orașul Hațeg